Tournai
6    2 +7
Tournai
5    1 +4
Herseaux
4
Estaimbourg
4    1 +3
Bernissart Ville-pommeroeul
6    2 +5
Tournai
5    2
Néchin
5    3 +6
Bléharies
6
Tournai
3    1 +1
Pecq
7    3 +4
Mouscron
7    1 +12
Tournai
4    2