Mouscron
5    2 +2
Tournai
3
Tournai
3    2 +2
Paris
Tournai
3    2
Mouscron
4
Tournai
3
Tournai
3
Tournai
3
Tournai
3
Tournai
3
Tournai
3