Mouscron
4
Kain
6    1 +2
Mouscron
5    2 +2
Tournai
4    1 +2
Tournai
4    2 +2
Pottes
4    2 +4
Menen
5    2 +4
Kortrijk Marke
5    2 +4
Waregem
4    1 +10
Mouscron
8    1 +6
Mouscron
Froidmont
2